Visie

De visie van BBC Deinze Nazareth is “met zoveel mogelijk spelers uit de eigen opleiding, spelen in een zo hoog mogelijke reeks”. De eerste ploeg vorm het sluitstuk van een geslaagde jeugdopleiding. De bedoeling is dus om zoveel mogelijk eigen jeugd te laten doorstromen naar de eerste ploeg maw “vreemde” spelers worden gekozen om de eigen jeugd aan te vullen en beter te maken.

Jeugdsportbeleid

“met zoveel mogelijk spelers uit de eigen opleiding spelen in een zo hoog mogelijke reeks”

Alle spelers mogelijkheid geven om zo hoog mogelijk te spelen, volgens hun capaciteiten. Dit komt naar voor in het sportbeleidsplan.

Jeugdsportopleiding en –begeleiding

“spelers uit de eigen opleiding”

Spelers die uiteindelijk in de seniorsploegen terechtkomen moeten zoveel mogelijk uit eigen opleiding komen. Daarom wordt er een sterke sportieve structuur opgebouwd om de opleiding te ondersteunen en uit te bouwen.

Jeugdsportorganisatie

“om zoveel mogelijk eigen jeugd te laten doorstromen naar de eerste ploeg”

Structuur voorzien die doorstroming toelaat.

Communicatie

“vreemde” spelers worden gekozen om de eigen jeugd aan te vullen en beter te maken”

Er moet duidelijke communicatie zijn tussen alle partijen om in de eerste plaats tot een goed opleiding te komen. Maar ook om de missie en visie duidelijk naar alle partijen duidelijk te maken. Op deze manier zijn er minder misverstanden en conflicten.

Kwaliteitsbewaking

“De eerste ploeg vormt het sluitstuk van een geslaagde jeugdopleiding”

Het success van de eerste ploeg hangt voor een groot stuk af van de kwaliteit van de jeugdopleiding. Indien spelers jarenlang een goed gestructureerde en hoogwaardige opleiding hebben gekregen, kunnen zij doorgroeien naar de eerste ploeg en deze naar een hoger niveau brengen.